Artyści » Pavol Pokorny

Pavol Pokorný urodził się w 1974 roku w Kieżmarku na Słowacji, od jedenastu lat mieszka w Warszawie. Ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Bratysławie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz dwuletnie Podyplomowe Studia Konserwacji Grafiki. Pracuje jako konserwator malarstwa, głównie ściennego. Wolny czas przeznacza na własną twórczość. Malując obrazy, wykorzystuje znajomość warsztatu dawnych mistrzów oraz tradycyjnych technik malarskich. Najczęściej stosuje technikę olejną oraz olejno-żywiczną. Tematy czerpie głównie z Biblii i mitologii. Fascynuje go sztuka baroku, ale obok twórczości Rembrandta inspiruje się też malarstwem Ilji Riepina czy Luciana Freuda. Jako artysta nie dzieli sztuki na „romską” i „nieromską”, uważa, że Romowie mieli i mają duży udział w tworzeniu kultury europejskiej (i nie tylko europejskiej), więc mogą czuć się jej pełnowartościowymi uczestnikami. 
Jego kolejną wielką pasją jest muzyka romska. Gra na kontrabasie, w malarstwie również podejmuje tematy związane z muzyką (na przykład portrety znanych romskich wirtuozów).