Projekt JAW DIKH jest rozwinięciem projektu Romani Art, skupiającym romskich artystów.

Celem projektu JAW DIKH – CHODŹ ZOBACZ jest budowanie międzynarodowej społeczności artystów romskich i nieromskich, ale związanych z kulturą romską.

Co roku w Czarnej Górze na granicy Podhala i Spiszu organizujemy plenery i warsztaty artystyczne. Zależy nam na nawiązaniu szerszej współpracy z twórcami i aktywistami romskimi pochodzącymi z różnych krajów,  stworzeniu możliwości wymiany doświadczeń, budowaniu międzynarodowej społeczności artystów romskich i nieromskich związanych z kulturą romską.

Romowie nie mają ojczyzny, są rozrzuceni po całym świecie. Jest to mniejszość etniczna mieniąca się wielobarwnością kulturową, gdyż jest podzielona na wiele grup różniących się min. dialektem językowym, sytuacją społeczno-ekonomiczną. Dziś kulturę Romów wzbogaca twórczość artystów osiadłych w wielu krajach świata, którzy wszakże nie oderwali się od swych etnicznych korzeni. JAW DIKH pokazuje tę wielobarwność poprzez sztuki wizualne takie jak: malarstwo, rzeźba, fotografia, film i inne media wizualne.

Jest projektem, który ma wzbogacać i popularyzować kulturę romską na świecie. Artyści mogą podzielić się nie tylko doświadczeniem artystycznym ale również kulturowym, społecznym i politycznym. Przyjaźń i wspólna praca jest znakomitą okazją do rozwoju na polu sztuki.