Artyści » Maria Pokorna

Maria Pokorná urodziła się w 1979 roku w Warszawie. Ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Podyplomowe Studium Pedagogiczne. Przez dwa lata uczyła plastyki i prowadziła zajęcia artystyczne w szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie pracuje jako konserwator malarstwa. We własnej twórczości wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach oraz w czasie praktyki konserwatora zabytków. Docenia możliwości, jakie dają tradycyjne techniki malarskie. Sam kontakt z naturalnymi materiałami malarskimi, takimi jak olej lniany, żywice, płótno, czy samodzielne przygotowywanie farb i podobrazia w technice temperowej sprawiają jej wielką przyjemność. Pisze też ikony. Zgłębienie tradycyjnego warsztatu ikonopisania pozwoliło jej docenić więź, jaka wytwarza się w procesie twórczym między ideą i materią. 
Na plenerze romskim „Jaw Dikh!” w 2014 roku Maria podjęła temat nawiązujący do najtrudniejszych momentów w historii Romów. Namalowała na kamieniach symboliczne twarze Romów, którzy podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, byli zmuszani do morderczych robót przy odbudowie dróg. Prace miały miejsce na terenie Polski i polegały między innymi na tłuczeniu kamieni. Zmuszani do robót byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety.