Artyści » Marcin Tas

Marcin Tas (1976) obronił dyplom w 2004 roku na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz malarstwem. Od 2004 roku jest członkiem Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Harangos”. Jest autorem projektów graficznych, publikacji i plakatów poświęconych tematyce romskiej, a także działaczem na rzecz społeczności romskiej. Uczestniczył w wielu projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych w środowiskach romskich oraz był współorganizatorem cyklicznych warsztatów artystycznych o charakterze integracyjnym dla dzieci Romskich i nieromskich. Wraz z Małgorzatą Mirga-Tas zarządza Fundacją Sztuki JAW DIKH! organizującą coroczny International Roma Event „Jaw Dikh!” w Czarnej Górze. Mieszka  i pracuje w Czarnej Górze.