Artyści » Krzysztof Gil

Krzysztof Gil urodził się w 1987 roku w Krakowie. Jest polskim Romem, wychowywał się w Nowym Targu. Dzięki stypendium Hansa Guggenheima po gimnazjum rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie, zakończoną dyplomem z wyróżnieniem z malarstwa i reklamy wizualnej. W latach 2008–2013 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskał dyplom w pracowni litografii pod opieką dr. hab. Piotra Panasiewicza oraz aneks w pracowni rysunku dr hab. Joanny Kaiser. Laureat stypendium Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” oraz trzykrotny laureat stypendium Ministra MSWiA.

W pracach Krzysztofa od początku jego drogi twórczej przewijał się temat związany z jego romskim pochodzeniem. Prace w większości opierają się na figuracji, w których wyraźnie widocz­ne jest zamiłowanie autora do rysunku. W swojej twórczości zestawia precyzyjnie wypracowane przedstawienia figuratywne z ekspresyjnymi forma­mi abstrakcyjnymi, oscylując wokół wąskiej gamy barwnej. Przy tworzeniu prac inspiruje się starymi fotografiami, ilustracjami ze starych książek, kadrami z filmów, nie starając się ich odtworzyć takimi, jakie są, ale wykorzystując je jako pretekst do prze­transponowania ich we własny obraz.

Od 2008 roku współtworzy artystyczną grupę Romani Art. Jest również zaangażowany w działalność społeczną sprzeciwiającą się dyskryminacji i wyklu­czeniu społecznemu. Członek międzynaro­dowej organizacji ternYpe. Jak sam mówi: „Od początku mojej edukacji artystycznej w liceum plastycznym w Krakowie temat Romów był dla mnie ogromnie ważny. Nie umiem tego wyjaśnić; jest COŚ, co mocno odczuwam, ale nie mogę tego werbalnie sformułować. Dlatego je­dyną słuszną dla mnie formą na artykułowanie tego odczucia jest sztuka plastyczna (…) Teraz, po latach, uświadomiłem sobie, że musiałem dojrzeć jako człowiek; spojrzeć na moją kulturę z różnych perspek­tyw i nabrać więcej dystansu. Pomogło mi w tym zaangażowanie się w projekty przeciw nietolerancji i stereotypom”.

W 2013 roku Krzysztof rozpoczął doktorat na krakowskiej ASP. Za temat obrał korelacje między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Romów, reprezentowane przez romskie słowo „tajsa” („dziś”, „jutro”), będące zarazem tytułem pracy.