Artyści » Jeannette Gregori

Jeannette Gregori urodziła się w 1967 roku w Thionville we Francji, mieszka w Strasburgu.W latach 1993–1994 brała udział wprogramie wymiany studenckiej w Indianie w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiowała fotografię na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Indianie. Po powrocie do Strasburga uczęszczała na lekcje fotografii w School of DecorativeArts. Wróciła do Stanów Zjednoczonych w latach 2002–2003 ze stypendiumFulbrighta; wówczas zainspirowało ją chwytanie w obiektyw urywków ludzkiego życia. Główne tematy jej zdjęć to pochodzenie etniczne, obrona praw kobiet oraz uznanie godności Romów.

W 2008 roku rozpoczęła serię poświęconą romskim dzieciom – „Enfances Tsiganes”. Jej prace były wystawione w bibliotece multimedialnej André Malraux w Strasburguoraz w siedzibie Rady Europy, dzięki czemu przyczyniły się do walki z uprzedzeniami.

W Czarnej Górze Jeannette zaczęła rozwijać nową koncepcję przedstawiania romskich rodzin w ich domach,aby ukazać, jak Romowie różnią się od przypisanych im stereotypów i jak osiągnęli przyzwoity status społeczny. Innym aspektem nowej serii jest fotografowanie par mieszanych – Romów i nie-Romów – co pokazuje, jak tolerancja i współegzystencja naturalnie rozwijają się po obu stronach.