Artyści » Emilia Rigová

Emilia Rigová urodziła się w 1980 roku w Trnavie na Słowacji. Ukończyła Szkołę Plastyczną w Bratysławie na Wydziale Rzeźby i Rzeźby w Kamieniu. W 2005 roku zdobyła tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy na Wydziale Rzeźby, po czym na tej samej uczelni rozpoczęła studia doktoranckie. Tytuł doktora uzyskała w 2011 roku pracą zatytułowaną Rzeźba jako metalepsis w epoce cyfrowej.
Kwestię Romów Emilia porusza w swoich pracach od 2012 roku. W swoim ostatnim cyklu – „Ikony peryferii” – pracuje z archetypem „Cygana”, przedstawiając go publiczności jako „atrakcję targową”. Widz ma możliwość identyfikacji ze wspólnotą, co otwiera drogę do wielu dyskursów społecznych. „Cygan” staje się ikoną kultury pop. Emilia wykonała plansze przypominające popularne makiety do zdjęć pamiątkowych wystawiane w miejscach turystycznych. Makieta przedstawia naturalnej wielkości romską parę. W miejscu głów są wycięte otwory, w które każdy może włożyć głowę i sfotografować swój portret w romskim stylu. To sposób na połączenie widza ze światem peryferii, koczownictwa, kolorystyki romskich osad, postaw i atrybutów wolnościowych. W swojej pracy Emilia stawia pytanie dotyczące romskiego pochodzenia oraz współistnienia kultur romskiej i europejskiej. Pytanie to mogłoby brzmieć: „Czy chciałbyś być (żyć) jak Cygan?”.