Artyści » Delaine Le Bas

(1965) urodziła się w Worthing w Wielkiej Brytanii. Studia magisterskie ukończyła w dziedzinie Mody i Tkaniny w St Martins School Of Art w Londynie. Ubiór i tkaniny, szczególnie ich aspekty kulturowe, symboliczne i tożsamościowe, stanowią ważne elementy jej praktyki artystycznej. Kostium odgrywa ważną rolę w jej działalności performerskiej, a materiały stanowią istotną część tworzonych przez nią instalacji. Delaine była jedną z szesnaściorga artystów, których prace znalazły się w Pierwszym Pawilonie Romskim Raj utracony na weneckim Biennale w 2007 roku. Wystawiała w wielu miejscach na całym świecie. Od kilku lat pracuje nad projektem Polowanie na czarownice, który realizuje w różnych lokalizacjach od 2009 roku. Pracuje także z mężem Damianem nad projektem Bezpieczny europejski dom?. Mieszka i pracuje w wielu miejscach w Wielkiej Brytanii i Europie.