Artyści » Dariusz Paczkowski

Dariusz Paczkowski urodził się w 1971 roku w Grudziądzu. Jest działaczem społecznym, założycielem i współpracownikiem wielu organizacji, street artowcem, performerem, animatorem życia kulturalnego, koordynatorem ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka. Współzałożyciel grupy 3fala.art.pl. Obecnie współprezes Fundacji KLAMRA. Wnuk malarza Franciszka Sasanowskiego.

Od 1987 roku tworzy street art zaangażowany społecznie. Projektuje instalacje i wycina szablony. Wykuwa w kamieniu znaki i symbole. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych. Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych. Dyrektor artystyczny Galerii Tybetańskiej w Warszawie.

W 2001 roku nagrodzony za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul”. W 2010 roku nagrodzony przez Centrum Aktywności Lokalnej w Konkursie im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych. Laureat Nagrody Dobrych Uczynków (2011), przyznawanej przez Fundację Ekologiczną Arka. W 2011 roku wyróżniony tytułem „Przyjaciel Niewidomych”, przyznawanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych.