Artyści » Barbara Bódi

Barbara Bódi urodziła się w 1977 roku w Budapeszcie. Wychowała się w muzycznej rodzinie romskiej. Jej matka jest malarką, a ojciec znanym muzykiem.Ma czworo rodzeństwa.

Ukończyła kurs nauczycielski w Károly Eszterházy College w Egrze (specjalizacja: historia sztuki, rysunek oraz komunikacja wizualna) i studiowała naUniwersytecie Sztuki i Wzornictwa im. László Moholya-Nagya w Budapeszcie. Uzyskała tytuł magistra edukacji religijnej w Apor VilmosCatholic College w Vac. Przezsiedem lat pracowała jako nauczycielka w szkole romskiej, obecnie jest pracownikiem społecznym.

Poprzez swoją sztukę Barbara szuka w różnorodności ludzkiego życia wspólnych, niezmiennych prawd. Formalnie nawiązuje do bliskości człowieka z naturą, bycia jej częścią. Różne kultury i grupy etniczne składająna bogatą, niewyczerpaną wartość człowieczeństwa. Piękno ludzkiego ciała icud narodzin,różnorodność świata zwierzęcego i roślinnego są głównymi źródłami jej inspiracji. Barbara szuka nowych sposobów na wyrażenie siebie – korzystając z szerokiej gamy kolorów,jakie występują w naturze, próbuje zwiększyć dynamikę przestrzeni formalnego przekazu.

Jej prace często były prezentowane na wystawach grupowych i indywidualnych na Węgrzech i w innych krajach europejskich.