Artyści » Andras Kallai

Andras Kallai urodził się w 1982 roku w mieście Kerepestarcsa na Węgrzech. W 2001 roku ukończył Liceum Zawodowe Budownictwa i Sztuki Zdobniczej w klasie malarstwa i rzeźby w kamieniu. W 2006 roku otrzymał dyplom Węgierskiej Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie w programie dyplomowym rzeźbiarstwa Tamassa Korosenyiego.

Wszystkie prace Adrasa powstają w wyniku intuicyjnego procesu twórczego – odnosi się to zarówno do ich tematyki, jak i procesu realizacji. Zazwyczaj dopiero po skończeniu dzieła Andras może rozpoznać swoje metody i określić ich źródła – niezależnie od tego, czy tworzy dzieła inspirowane sztuką prymitywną, przedstawienia Wenus, kompozycje ze zużytych lalek i zabawek lub lalek Barbie. Jego prace często odzwierciedlają jego przywiązanie do kultury, wartości, folkloru i historii Romów, jak również zaangażowanie w bieżące kwestie nasilającego się ekstremizmu wobec społeczności romskiej w Europie. Proces zaczyna się od pracy – spontanicznej lub przypadkowej – natomiast pomysł, temat pojawia się w wyniku działania, bezpośrednio po jego rozpoczęciu lub znacznie później.

Od 2003 roku dzieła Andrasa – obrazy, rzeźby, instalacje – były wystawiane w wielu galeriach i podczas wielu wydarzeń artystycznych na Węgrzech, w Czechach, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W 2007 roku Andras był jednym z romskich artystów, których prace zostały zaprezentowane podczas 52 Biennale w Wenecji, gdzie po raz pierwszy pojawił się pawilon romski.