Artyści » Ahmet Ibrahimi

Ahmet Ibrahimi urodził się w 1965 roku w Prisztinie. Scenarzysta, reżyser, teoretyk filmowy, zaangażowany w działalność społeczną na rzecz Romów, głównie na terenie Bałkanów. W 1999 roku zaczął naukę we Wszechrosyjskim Państwowym Instytucie Kinematografii im. S.A. Gierasimowa w Moskwie, gdzie w 2004 roku uzyskał stopień magistra reżyserii filmowej. W 2011 roku rozpoczął doktorat z teorii filmowej na tej samej uczelni. Ma status uchodźcy z Kosowa, obecnie mieszkaw Serbii. Wielokrotny stypendysta Open Society Foundations. Oprócz twórczości filmowej jest autorem wielu artykułów i publikacji, adaptował i reżyserowałsztuki teatralne, między innymi Braci Karamazow, Mistrza i Małgorzatę.

Zajmuje się zarówno kinem dokumentalnym, jak i artystycznym. Ma poczucie misji społecznej, którą chce realizować poprzez swoją twórczość. Czuje się romskim patriotą i w większości swoich dzieł dotyka właśnie tematyki romskiej. Obecnie pracuje nad filmem dokumentalnym o ciężkiej sytuacji Romów zmuszonych do życia przy wysypisku śmieci, które ze względu na brak innych alternatyw stało się dla nich głównym źródłem zarobków.